Fysikalsk OmsorgsMassasje

For eldre, nedsatt funksjonsevne og kroniske lidelser

VÅRT TEAM!


Vi er godkjente massører og massasjeterapeuter hos Norsk Massasjeforening og Norges Massasjeforbund.

Dermed godkjente behandlere hos Helsedirektoratet.


Evelyn begynte å utvikle omsorgsmassasje allerede i 2012, der var den første klinikken som jeg åpnet samme mnd som jeg ble ferdig med studiene, i Kløfta under LEA-Behandling. Pasientene jeg behandlet der ønsket å få hjemmebehandling. Mange av pasientene var eldre og personer med kroniske lidelser, da kombinerte jeg klinikk behandling med hjemmebesøk. Jeg valgte å legge ned LEA-Behandlig i 2014 og etablerte da HjemmeMassasjen Lindheim-Eriksen med mål om å gi pasientene og klienter muligheten til en regelmessig behandling hjemme hos seg selv. Det har blitt mere og mere fulle behandlingslister og vi har blitt flere og gode terapeuter. Den største gruppen vi behandler er den gruppen med personen som har en vanskelig hverdag med dårlig helse. 2019 har vi sett at det er mange som trenger omsorgsmassasje, spesielt i institusjoner som eldresente, omsorgsboliger, avlastningshjem, osv., og valgte å starte egen OmsorgsMassasje avdeling, dette fordi vi vil gjøre enklere for folk å forstå hva dette går ut på.

Det har vært en kjempe positiv utvikling og helt nederst i siden kan du lese hvor vi jobber utenom private hjem.

Fokuset er å gi pasientene en bedre hverdag ved å behandle muskulaturen, gi råd og videre veiledning.

Hver av oss har fordyping i forskjellig områder sånn som omsorgsmassasje, triggerpunktbehandling, tøying, rehabeliterings-trening, lymfemassasje og mye mer. Les mer om hver av oss ved å trykke på "se mer" ved siden av vårt bildet på venstre siden. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.