Fysikalsk OmsorgsMassasje

For eldre, nedsatt funksjonsevne og kroniske lidelser

Behandler ikke ved

 
Vi fører journal for alle pasienter og klienter, med journal kan vi se utviklingen på behandlingen.
 • Hudskader
 • hudsykdommer
 • Gravide under 4. mnd.
 • Smittsomme og epidemiske sykdommer
 • Feberinfeksjoner
 • Nylig blodpropp
 • Åpen sår
 • Blødningsforstirrelse
 • Blødning, skjørbuk
 • Blodsykdommer
 • Allergi som gir åpent sår og annen hemoragisk utslett, blødninger i huden
 • Aktiv tuberkuløse
 • Syfilis stadium 1 og 2